Vi utför skrotning- och bergsäkring både i bergskärningar, slänter, tunnlar och bergrum. Vi utför bergsyner och lämnar förslag på åtgärder och hjälper er gärna att säkra och förstärka berg. Vi har borrutrustning och korgar för att sätta bult i slänter. Vi använder samma utrustning att till att montera gabion- och flätverksnät i slänter för att minska risken för stennedfall. Vi utför även mindre injekteringsjobb för att förhindra vatteninläckage ur bergväggar och schaktbottnar. Vi borrar stag av typen Wiborex®- och TITAN® stag för att förankra spontväggar o dyl.

På bilden ses exempel på hur en säker bergstabilitet uppnåtts.

Läs om vad vi gjort under Projekt

Våra andra tjänster