Author: Uppländska Berg

Hydraulisk Bergspräckning hydraulspräckning super wedge

Bergspräckning

Hydraulisk bergspräckning är ett vibrationsfritt sätt att losshålla berg. Det kan vara lämpligt då man vill losshålla berg nära mycket känsliga byggnader eller av annan anledning inte kan spränga. Uppländska Berg utför hydraulisk bergspräckning med super wedge som vi monterar på vår grävmaskin eller handhållen mindre darda. Vi spräcker även bergkonturer med snigeldynamit. Läs om vad vi gjort under Projekt [...]
juni 19, 2017 Tjänster
Vajersågning wiresågning vajersågat schakt tunnel tunnelschakt

Tunneldrivning och tunnelchakt

Vi driver tunnlar, bergrum och stigschakt i de flesta typer av projekt. Vi har stor erfarenhet av vajersågade vertikalschakt. Kontakta oss om ni behöver resursförstärkning. Läs om vad vi gjort under Projekt Våra andra tjänster
Knackning grävmaskin EC380D

Skutknackning

Tack vare en bra kombination av yrkeserfaren personal och moderna maskiner så är det ingen slump att Uppländska Berg har ett oerhört fint rykte när det gäller skutknackning. Hydraulhammare används till allt ifrån att riva betong till att knacka bort eller krossa berg. Läs om vad vi gjort under Projekt Våra andra tjänster
Borrning och grundförstärkning

Grundförstärkning och stagborrning

Vi utför grundförstärkningsarbeten genom rörborrning. Vi har flera olika typer av borrvagnar för att borra stålrör i dimensioner upp till 200 mm i diameter. Vi har även specialbyggda vagnar som tar sig in i källare och trånga utrymmen som går att nyttja även vid takhöjder under 2 m. Läs om vad vi gjort under Projekt Våra [...]
Bergförstärkning berg nät bergnät

Bergförstärkning

Vi utför skrotning- och bergsäkring både i bergskärningar, slänter, tunnlar och bergrum. Vi utför bergsyner och lämnar förslag på åtgärder och hjälper er gärna att säkra och förstärka berg. Vi har borrutrustning och korgar för att sätta bult i slänter. Vi använder samma utrustning att till att montera gabion- och flätverksnät i slänter för att minska risken [...]

Bergkrossning

Med hjälp av samarbetspartners åtar vi oss bergkrossningsentreprenader. Läs om vad vi gjort under Projekt Våra andra tjänster

Vajersågning

Om sprängning ska ske invid vibrationskänsliga objekt kan det vara nödvändigt att förhindra att vibrationerna från sprängningen överförs till det känsliga objektet. Ett av de mest effektiva sätten är att såga konturen med vajersågning innan sprängningen. Vajersågning / wiresågning kan också vara en lämplig metod då man vill ha en kontur som ligger nära den [...]
juni 19, 2017 Tjänster
BEF Auktoriserad bergsprängare bergsprängning

Bergsprängning

Uppländska Berg är experter på försiktig sprängning i innerstaden och andra känsliga miljöer. Vi utför bland annat sprängning med elektroniksprängkapslar. Genom att använda elektroniska sprängkapslar får man en mer exakt initiering av tändarna, vilket gör att vi kan spränga större salvor med full kontroll över sprängningsförloppet. Vi har även stor erfarenhet av undervattenssprängning. Vi är [...]
juni 16, 2017 Tjänster

Bergsborrning

Uppländska Berg har en stor och modern maskinpark med borriggar utrustade med gps-utrustning och uppsamling av damm. Flera av våra borriggar är även utrustade med ljuddämpning för borrning i bullerkänsliga miljöer. Vi utför även kärnborrning. Läs om vad vi gjort under Projekt Våra andra tjänster
juni 16, 2017 Tjänster

Bryggvägen – Bostäder i Gröndal

Även i Gröndal byggs det bostäder! Längs med Essingeleden pågår det just nu byggnation utav bostäder. SVEAB är det som har gett oss i uppdrag utföra losshållningen för ett hus inkl. garage inunder. I området ställs det mycket stora krav på logistiken, då det i dagsläget är tre entreprenörer som har produktion på området. Alla […]

maj 13, 2016 Projekt
1 2