Sprängarbeten i Trönödal AB har funnits sedan 1976, då som enskild firma och sedan 1991 som Aktiebolag. Sedan 2009 ingår vi i Uppländska Berg-koncernen. Utvecklingen i företaget har pekat uppåt ända sedan starten för snart 40 år sedan.

Vi är ett ganska så renodlat sprängföretag med ca 20 anställda med fokus på anläggningsjobb och bergtäkter i Mälardalen och Norrland.

Våra många långsiktiga kundrelationer och samarbetspartners skapar trygghet och säkerhet i vårt vardagliga arbete och vi ligger i framkant när det gäller säkerhet både för våra anställda och för våra kunder. Vi är givetvis auktoriserade i BEF (Bergsprängnings Entreprenörernas Förening) vilket är en garanti för våra beställare att vi uppfyller de krav och bestämmelser som gäller för sprängning.

Vi kan i dag utan begränsningar ta oss an de största uppdragen eftersom vi förfogar över en stor och modern maskinpark tillsammans med Uppländska Berg. Vi har välutbildade maskinförare, sprängare och arbetsledare för de mest krävande uppdragen.

Vi har jobbat med vindkraftsparker i många år och totalt så har vi sprängt för vägar/planer och fundament till 376 verk och är på gång med fler. Vindkraftsutvecklingen går framåt och minst 1500 verk till ska byggas enligt politiska beslut. Som kuriosa kan nämnas att varje verk är ca 110-120 m högt och producerar el till ca 1200 hushåll per år så vi har varit delaktiga i elförsörjningen till mer än 450 000 hushåll!

Vindkraftpark i Ögonfägnad

Fundament för vindkraftverk i Ögonfägnad

Vi utför även

Bergkrossning / skutslagning

Transporter med lastbil

Vajersågning

Uthyrning av arbetsledning och personal