Uppländska Berg spränger för en ny gång- och cykelväg vid vägg 222 i Strömma, åt Bellmans och PEAB.

 

Tätsöm sprängning bergsprängning

Sprängd kontur

Sprängning bergsprängning

Täckning av salva i Strömma